Vi gjer det enklare!

Lars Peder Brekk

Brønnøysundregistra bidreg til fornying, forenkling og forbetring av offentlege tenester for innbyggjarar, næringsliv og frivillig verksemd. I denne årsmeldinga finn du informasjon om Brønnøysundregistra og Altinn gjennom 2014. God lesing!

Les heile artikkelen